De fit20 Academy van fit20 Amsterdam Centrum

Alle fit20 Personal Trainers van fit20 Amsterdam Centrum zijn opgeleid in het opleidings- en expertisecentrum: de fit20 Academy. Om de fit20 training optimaal en veilig te kunnen geven hebben de trainers van fit20 Amsterdam Centrum veel kennis, inzicht en oefening nodig. Ze moeten de kennis achter de fit20 training begrijpen. En ze moeten die kennis goed bij onze individuele klanten kunnen toepassen. De fit20 Academy ziet daar op toe door uitgebreide opleidings- en masterclass programma’s te verzorgen.

Gecertificeerd

De fit20 Academy is het opleidings- en expertisecentrum van fit20. Hier krijgt de Personal Trainer een blended (online & offline) opleiding. Het opleidingstraject wordt afgesloten met een praktijkexamen voor de certificering.

Learning is everything

Na de gedegen fit20 Academy opleding en certificering blijven onze Personal Trainers leren door regelmatig een fit20 Academy Master Class te volgen. De fit20 Academy blijft ook leren door de intensieve contacten met ass. prof. James Steele van Southampton Solent University. Ook is er een wetenschappelijke adviesgroep en blijven wij leren door de feedback van onze klanten.

Ontdek alles over fit20